Golf

 • miejsce: Tatrzańska Łomnica ulotka ośrodka do pobrania
 • czwartek turniej indywidualny
 • piątek  turniej gry parami
 • kontakt: A.Czekierdowski: 606-118-922 , a.czekierdowski@umlub.pl
 • Regulamin Turniej Indywidualny 1.Format: Turniej dla amatorów-lekarzy, ich rodzin i osób zaproszonych rozgrywany na 18 dołkach pola golfowego „Black Stork” Tatrzańska Łomnica, Słowacja w dniu 06.09.2018r. (czwartek) godz.11.00 w formacie strokeplay netto z 3/4 hcp. Mężczyźni grają z żółtych tee. Kobiety i juniorzy do lat 12 mogą grać z czerwonych tee. Gra do uzyskania na danym dołku wyniku par dołka + 5 – po czym gracz musi podnieść swoją piłkę i zapisuje ten wynik do karty. Warunki uczestnictwa i opłaty: Obowiązuje aktualna karta handicapowa PZGolf na 2018r. Zawodnicy bez karty hcp 2018r. startują z hcp rzeczywistym 0. W szczególnych przypadkach hcp gracza może ustalić Komitet Turnieju. Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 04.09.2018r. na stronie www.igrzyskalekarskie.org lub do Komitetu Turnieju: email a.czekierdowski@gmail.com; w zakładce Facebooka „lekarskigolf” albo FB „@mohansic” telefonicznie +48-606-118-922 również do 04.09.2018r.Wyjątkowo, w miarę wolnych miejsc Komitet może wyrazić zgodę na rejestrację w dniu 06.09.2018r.przed turniejem w godz.9.00-10.30 Uczestnicy wnoszą w recepcji pola opłatę turniejową w wysokości: 50 euro za green fee. Reguły gry:Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego Black Stork GC Wyniki remisowe: W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszych trzech miejscach wygrywa zawodnik, który posiada niższy hcp gry (niższy liczbowo) , przy równym hcp decyduje niższy wynik brutto uzyskany przed zawodnika na ostatnich 9 dołkach, w przypadku dalszego remisu na ostatnich 6, potem na ostatnich 3 dołkach, następnie decyduje losowanie. Nagrody: 6.1 Pucharami nagrodzone zostaną: pierwsze miejsce w kategorii stroke play brutto oraz 3 pierwsze miejsca w strokeplay netto. Nagrodę otrzymają też zwycięzcy w konkurencjach “ nearest to the pin” łącznie dla kobiet i mężczyn oraz “longest drive” oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 7.Zawodnikom z wyjątkiem Komitetu Turnieju podczas turnieju nie wolno używać urządzeń elektronicznych takich jak: telefon komórkowy, radiotelefon, radio, itp. Kara za nieprzestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Komitet zezwala na korzystanie z dalmierzy, przy czym używanie ich nie może opóźniać gry. 8.Opóźnianie gry, tempo gry: Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji (out of position) i tym samym opóźniającą grę. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z  grupy  50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z  grupy.   Poza putting green ’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie.Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja gracza za trzecie wykroczenie. W szczególności czas gry na rundzie dla całej grupy nie może przekroczyć 5 godzin, po tym czasie -o ile nie zajdą uzasadnione okoliczności takie jak np. burza na polu gry, następuje dyskwalifikacja zawodnika lub zawodników z turnieju.
  1. Grający mogą korzystać z wózka elektrycznego (ręcznego) i posiadać caddiego. W uzasadnionych przypadkach Komitet zawodów może zezwolić graczowi na korzystanie z wózka golfowego typu melex. 10.Komitet Turnieju (A.Czekierdowski, M.Kozłowski) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia po podaniu przyczyn. Kontakt: A.Czekierdowski: 606-118-922 lub M.Kozłowski-502-460-840
  Turniej Golfowy Parami XVI Igrzysk Lekarskich Zakopane-Velka Lomnica—Black Stork GC 2018 Regulamin Regulamin Format: Turniej parami dla lekarzy, ich rodzin i osób zaproszonych rozgrywany na 18 dołkach pola golfowego „Black Stork GC” w Velkej Lomnicy na Słowacji (ok.54 km od Zakopanego) w dniu 07.09.2018r. (piątek) od godz.9.00 Format turnieju-gra parami strokeplay netto wg dokładnego hcp gry na polu. Każdy gracz gra swoją piłką, do wyniku pary liczy się lepszy na całym dołku wynik netto gracza z danej pary. Przed grą dla każdego zawodnika z pary określony zostanie hcp gry na danym dołku, np.hcp gry 18 oznacza, że za zrobienie bogey’a na każdym dołku zapisujemy 0, za par -1 a za double bogey +1punkt. Przy innym hcp np. 24 na 6 najtrudniejszych wg karty pola dołkach zawodnik za double bogey zapisuje 0, za bogey -1 i analogicznie za większa liczbę uderzeń -odpowiednio +1 za triple bogey itd. 1.2 Końcowy wynik pary to wynik sumy uderzeń netto lepszego z pary gracza z każdego dołka. 1.3 Każdy dołek rozpoczynany jest z żółtych tee, kobiety i juniorzy do lat 12 mogą grać z czerwonych tee. 2.1 Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn. 2.2 Obowiązuje aktualna karta handicapowa PZG na 2018r. Zawodnicy bez aktualnej karty hcp, startują z hcp 0. 2.3 Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 04.09.2017r. do godz. 19.00 przez sms telefon lub email do Komitetu Turnieju : a.czekierdowski@gmail.com lub zakładka Facebook „lekarskigolf” albo FB „@mohansic” albo telefonicznie: +48- 606-118-922. 3.Opłaty. Opłata wpisowa -green fee wynosi 50 euro od osoby (płatne w recepcji pola) i obejmuje także udział w rozdaniu nagród po turnieju i ceremonii rozdania medali/grillu w namiocie Igrzysk w Zakopanem. 4. Reguły gry:Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego „Black Stork” 5. Piłki i kije. Piłki i kije używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews. 6. Wyniki remisowe: W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszych trzech miejscach wygrywa para, która posiada niższy (liczbowo) hcp gry, w przypadku identycznego hcp, o kolejności decyduje wynik pary, która uzyskała niższy wynik kolejno na ostatnich 9, potem na 6, potem na 3 dołkach. W przypadku dalszego remisu decyduje losowanie. 7. Nagrody: puchary i medale Mistrzostw Polski Lekarzy dla 3 pierwszych par. 8. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry: 8.1 Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) są dwa uderzenia karne. 8.2 Rozpoczęcie zawodów o godz.9.00. Dokładne czasy startowe dla par rozpoczynających grę zostaną podane na 20 min przed zawodami. 9. Opóźnianie gry, tempo gry: Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji (out of position) i tym samym opóźniającą grę. 9.1. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z  grupy  50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z  grupy.   Poza putting green ’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja gracza za trzecie wykroczenie. W szczególności czas gry na rundzie dla całej grupy nie może przekroczyć 5 godzin, po tym czasie -o ile nie zajdą uzasadnione okoliczności takie jak np. burza na polu gry, następuje dyskwalifikacja zawodnika lub zawodników z turnieju. 10.Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii rozdania medali, która nastąpi w namiocie Centrum Igrzysk, stadion COS Zakopane, ul.B.Czecha 5 i planowana jest dnia 07.09.2018r o godz.18-tej. 11.Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia po uprzednim podaniu przyczyn. Komitet turnieju golfowego par XVI Igrzysk Lekarskich: A.Czekierdowski, M.Kozłowski
  
  
Dziękuję z góry i pozdrawiam, A.Czekierdowski   uwaga! jeżeli zawodnik na IL gra tylko w golfa nie ponosi opłat wpisowych na Igrzyska poza podanymi na tej stronie      

Brak możliwości komentowania