Golf

GOLF- Turniej Indywidualny XX Igrzysk Lekarskich, Zakopane 2023r.
  • miejsce: Tatrzańska Łomnica ulotka ośrodka do pobrania
  • czwartek turniej indywidualny
  • piątek turniej gry parami
  • zapisy: A.Czekierdowski: 606-118-922 , a.czekierdowski@gmail.com
  • turniej kończy się w piątek w Łomnicy, dekoracje zwycięzców w COS Zakopane w piątek wieczorem
Regulamin Format:

Turniej indywidualny dla lekarzy, rodzin i osób zaproszonych rozgrywany w dniu 07.09-08.09.2023r. (czwartek i piatek) na polu golfowym klubu Black Stork GC (Velka Lomnica, Słowacja). Format gry- 36 dołków (dwie rundy) strokeplay netto z ¾ hcp. Mężczyźni grają z żółtych tee. Kobiety i juniorzy do lat 12 grają z czerwonych tee. Gra do uzyskania na danym dołku wyniku par dołka + 5 – gracz podnosi piłkę i zapisuje ten wynik do karty.

Warunki uczestnictwa i opłaty:

Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn.
  • Obowiązuje aktualna karta handicapowa 2023. Zawodnicy bez karty hcp 2023 startują z hcp rzeczywistym 0. W szczególnych przypadkach hcp ustala Komitet Turnieju.
  • Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 31.08.2023r. do godz.19-tej do Komitetu Turnieju : lub telefonicznie: 0-606-118-922
  • Uczestnicy wnoszą opłatę 50 euro od osoby –w cenie green fee w recepcji pola


Reguły gry:

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego Black Stork GC zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Piłki używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews.

2. Zawodnik ma prawo do uwolnienia bez kary dla wbitej piłki na fairway-u i w tzw. „rough” („wbita” oznacza, że część piłki jest poniżej poziomu ziemi). Jeżeli piłka zostanie zagubiona, a gracz nie zagrał wcześniej piłki prowizorycznej można zastosować dropowanie z dwoma punktami kary dla drugiej piłki (reguła E5). Dropowanie powinno być wtedy wykonane na fairwayu na wysokości prawdopodobnego miejsca zagubienia piłki. W sytuacjach wątpliwych można zagrać dwoma piłkami zaznaczając, która jest pierwsza i która jest druga (format stroke play), wpisac do akrty oba wyniki a po skończeniu rundy poinformować o tym komitet w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwych sytuacji.

3. Wyniki remisowe: W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszych trzech miejscach wygrywa zawodnik, który posiada niższy hcp gry (niższy liczbowo), przy równym hcp decyduje niższy wynik netto na ostatnich dołkach kolejno 9-6-3 dołkach, następnie decyduje losowanie.

4. Nagrody: Pucharami nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca strokeplay netto, najlepszy wynik brutto i najlepszy wynik netto w kategorii kobiet. Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji “nearest to the pin”. Nagrody otrzymają zwycięzca i zwyciężczyni w konkurencji “ longest drive”. Numery dołków dla obu tych konkursów zostaną podane przed startem każdej grupy.

5. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry: Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:- pierwsze wykroczenie – 1 uderzenie karne;- drugie wykroczenie – 2 uderzenia karne;- następne – dyskwalifikacja.

6. Zawieszenie gry: Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of Golf by R&A Rules Limited. Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Sygnałem do przerwania gry (można dokończyć rozgrywany dołek) będzie dwukrotnie powtórzony dźwięk trzech następujących zaraz po sobie sygnałów syreny. Powrót do gry: dwa krótkie sygnały syreny.

Rozpoczęcie zawodów we czwartek 07.09.2023r. przy tee nr 1 pola Black Stork o godz.11.00.

7. Opóźnianie gry, tempo gry: Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji i tym samym opóźniającą grę. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja za trzecie wykroczenie. Karę stosuje się do tych zawodników, którzy przyczyniają się do opóźnienia.

8. Sprzęt elektroniczny. Zawodnikom z wyjątkiem Komitetu Turnieju podczas turnieju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych takich jak: telefon komórkowy, radiotelefon, radio itp. Kara za nie przestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Komitet zezwala na korzystanie z dalmierzy i innych urządzeń elektronicznych z GPS, przy czym używanie ich nie może opóźniać gry.

9. Zdawanie kart wyników Marker zobowiązany jest czytelnie zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w domku klubowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek osobistego zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników ponosi gracz. Jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany.

10. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii rozdania nagród, która planowana jest na tarasie klubu Black Stork ok.30 min.po zakończeniu gry przez ostatnią grupę. Ceremonia dekoracji medalami Igrzysk Lekarskich odbędzie w ośrodku COS w Zakopanem przy ul B.Czecha 5, ok. godz.19.30 w dniu 08.09.2023r.(piątek)

11. Komitet Turnieju (A.Czekierdowski, PLKG i M.Kozłowski, Wrocław GC) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia po podaniu przyczyn.

Kontakt: A.Czekierdowski: +48-606-118-922

Turniej Golfowy Gry Parami XX Igrzysk Lekarskich Zakopane 2023

Brak możliwości komentowania