Golf

 • miejsce: Tatrzańska Łomnica ulotka ośrodka do pobrania
 • czwartek turniej indywidualny
 • piątek  turniej gry parami
 • kontakt: A.Czekierdowski: 606-118-922 , a.czekierdowski@umlub.pl
 • Regulamin Turnieju Golfa na XVII Igrzyskach Lekarskich Zakopane 2020r.
 • Od ub. roku są istotne zmiany w regulaminie turnieju. Wprowadzamy oddzielną klasyfikację brutto i oddzielne nagrody za zwycięstwo dla kobiet i mężczyzn oraz nową klasyfikację turnieju gry parami, w którym wynik będzie liczony jako suma wyników netto zgłoszonej pary graczy z dwóch dni turnieju indywidualnego.1.Format turnieju: Turniej dwudniowy dla amatorów-lekarzy, ich rodzin i osób zaproszonych rozgrywany na 36 dołkach pola golfowego „Black Stork” Tatrzańska Łomnica, Słowacja w dniu 05-06.09.2018r. (czwartek o godz.11.00, piątek-od godz.9.30) w formacie stroke play brutto (kategoria „open”) oraz stroke play netto z 3/4 hcp (kategoria lekarska). Ułamek hcp =>0,5 będzie zaokrąglany w górę, poniżej 0,5 w dół. Mężczyźni grają z żółtych tee. Kobiety i juniorzy do lat 12 mogą grać z czerwonych tee. Gra trwa do uzyskania na danym dołku wyniku par dołka + 5 uderzeń– po czym gracz musi podnieść swoją piłkę i zapisuje ten wynik do karty. 2.Warunki uczestnictwa i opłaty: Obowiązuje aktualna karta handicapowa PZGolf na 2020r. Zawodnicy bez karty hcp 2020r. startują z hcp rzeczywistym 0. W szczególnych przypadkach hcp gracza może ustalić Komitet Turnieju. Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 20.09.2019r. na stronie www.igrzyskalekarskie.org lub do Komitetu Turnieju: email a.czekierdowski@gmail.com; w zakładce Facebooka „lekarski golf” albo FB „@mohansic” telefonicznie +48-606-118-922 3.Reguły gry: Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego Black Stork GC 4.Rozstrzyganie wyników remisowych: W kategorii „open” stroke play brutto kobiet i mężczyzn w przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszych trzech miejscach wygrywa zawodnik/zawodniczka, który/która miał/miała niższy wynik brutto uzyskany kolejno na ostatnich 9 dołkach, w przypadku dalszego remisu na ostatnich 6, potem na ostatnich 3 dołkach, następnie decyduje dogrywka w systemie brutto „sudden death” na jednym wskazanym przez Komitet Turnieju dołku aż do wyłonienia zwycięzcy. W kategorii lekarskiej „stroplay netto” z ¾ hcp w przypadku remisu wygrywa zawodnik, który posiada niższy hcp gry (niższy liczbowo), przy równym hcp decyduje wynik brutto uzyskany kolejno na ostatnich 9 dołkach, w przypadku dalszego remisu na ostatnich 6, potem na ostatnich 3 dołkach, następnie decyduje losowanie.   5.Nagrody: Trofeami indywidualnymi nagrodzone zostaną: pierwsze trzy miejsca rozdzielnie dla kobiet i mężczyzn w kategorii stroke play brutto oraz 3 pierwsze miejsca w kategorii lekarskiej stroke play netto ¾ hcp. Nagrodę otrzymają też zwycięzcy w konkurencjach “ nearest to the pin” łącznie dla kobiet i mężczyn oraz “longest drive” oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Medale XVII Igrzysk Lekarskich otrzymają zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii lekarskiej stroke play netto i pierwszych trzech miejsc w kategorii gry parami, przy czym w parze graczy musi być przynajmniej jeden lekarz/lekarka.
  1. Zawodnikom z wyjątkiem Komitetu Turnieju podczas turnieju nie wolno używać urządzeń elektronicznych takich jak: telefon komórkowy, radiotelefon, radio, itp. Kara za nieprzestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Komitet zezwala na korzystanie z dalmierzy, przy czym używanie ich nie może opóźniać gry.
  2. Opóźnianie gry, tempo gry: Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) i tym samym opóźniającą grę. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy.   Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja gracza za trzecie wykroczenie. W szczególności czas gry na rundzie dla całej grupy nie może przekroczyć 5 godzin, po tym czasie -o ile nie zajdą uzasadnione okoliczności takie jak np. burza na polu gry, następuje dyskwalifikacja zawodnika lub zawodników z turnieju.
  8.Grający mogą korzystać z wózka elektrycznego (ręcznego) i posiadać caddiego. W uzasadnionych przypadkach Komitet zawodów może zezwolić graczowi na korzystanie z wózka golfowego typu melex. 9.Komitet Turnieju (A.Czekierdowski, PLKG, M.Kozłowski,Toya GC) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia po podaniu przyczyn. Kontakt: A.Czekierdowski: 606-118-922 lub M.Kozłowski-502-460-840
  uwaga! jeżeli zawodnik na IL gra tylko w golfa nie ponosi opłat wpisowych na Igrzyska poza podanymi na tej stronie      

Brak możliwości komentowania