Golf

 • miejsce: Tatrzańska Łomnica ulotka ośrodka do pobrania
 • czwartek turniej indywidualny
 • piątek  turniej gry parami
 • zapisy: A.Czekierdowski: 606-118-922 , a.czekierdowski@gmail.com
 • turniej kończy się w piątek w Łomnicy, dekoracje zwycięzców w COS Zakopane w piątek wieczorem

GOLF- Turniej Indywidualny XIX Igrzysk Lekarskich,  Zakopane 2022r.

 

Regulamin

 1. Format: Turniej indywidualny dla lekarzy, rodzin i osób zaproszonych rozgrywany w dniu 08.09.2022r. (czwartek) na polu golfowym klubu Black Stork GC (Velka Lomnica, Słowacja). Format gry- 18 dołków strokeplay netto z ¾ hcp. Mężczyźni grają z żółtych tee. Kobiety i juniorzy do lat 12 grają z czerwonych tee. Gra do uzyskania na danym dołku wyniku par dołka + 5 – gracz podnosi piłkę i zapisuje ten wynik do karty.
 2. Warunki uczestnictwa i opłaty:
2.1  Turniej dla amatorów  kobiet  i mężczyzn.
 • Obowiązuje aktualna karta handicapowa 2022. Zawodnicy bez karty hcp 2022 startują z hcp rzeczywistym 0. W szczególnych przypadkach hcp ustala Komitet Turnieju.
 • Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 09.2022r. do godz.16-tej do Komitetu Turnieju : lub telefonicznie: 0-606-118-922
 • Uczestnicy wnoszą opłatę 50 euro od osoby –w cenie green fee w recepcji pola
 1. Reguły gry: Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of  St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego Black Stork GC zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Piłki używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of  St. Andrews.
3.1. Zawodnik ma prawo do uwolnienia bez kary dla wbitej piłki na fairway-u i w roughie („wbita” oznacza, że część piłki jest poniżej poziomu ziemi). Jeżeli piłka zostanie zagubiona, a gracz nie zagrał wcześniej piłki prowizorycznej można zastosować dropowanie z dwoma punktami kary dla drugiej piłki (reguła E5). Dropowanie powinno być wtedy wykonane na fairwayu na wysokości prawdopodobnego miejsca zagubienia piłki. W sytuacjach wątpliwych można zagrać dwoma piłkami zaznaczając która jest pierwsza i która jest druga (format stroke play) i po skończeniu rundy poinformować o tym komitet w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwych sytuacji.
 1. Wyniki remisowe:
W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszych trzech miejscach wygrywa zawodnik, który posiada niższy hcp gry (niższy liczbowo), przy równym hcp decyduje niższy wynik netto na ostatnich dołkach kolejno 9-6-3 dołkach, następnie decyduje losowanie.
 1. Nagrody:
6.1  Pucharami nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca strokeplay netto, najlepszy wynik brutto  i najlepszy wynik netto w kategorii kobiet. Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji  “nearest to the pin”. Nagrody otrzymają zwycięzca i zwyciężczyni w konkurencji  “ longest drive”. Numery dołków dla obu tych konkursów zostaną podane przed startem każdej grupy.
 1. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry :
Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:- pierwsze wykroczenie – 1 uderzenie karne;- drugie wykroczenie – 2 uderzenia karne;- następne – dyskwalifikacja.   Zawieszenie gry:  
 • Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of Golf by R&A Rules Limited. Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Sygnałem do przerwania gry (można dokończyć rozgrywany dołek) będzie dwukrotnie powtórzony dźwięk trzech następujących zaraz po sobie sygnałów syreny. Powrót do gry: dwa krótkie sygnały syreny.
 • Rozpoczęcie zawodów o godz.11.00.
 1. Opóźnianie gry, tempo gry: Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji i tym samym opóźniającą grę. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja za trzecie wykroczenie. Karę stosuje się do tych zawodników, którzy przyczyniają się do opóźnienia.
 2. Sprzęt elektroniczny. Zawodnikom z wyjątkiem Komitetu Turnieju podczas turnieju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych takich jak: telefon komórkowy, radiotelefon, radio itp. Kara za nie przestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Komitet zezwala na korzystanie z dalmierzy i innych urządzeń elektronicznych z GPS, przy czym używanie ich nie może opóźniać gry.
 3. Zdawanie kart wyników
11.1  Marker zobowiązany jest czytelnie zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w domku klubowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek osobistego zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników ponosi gracz. Jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany.
 1. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii rozdania nagród, która planowana jest na tarasie klubu Black Stork ok.30 min.po zakończeniu gry przez ostatnią grupę. Ceremonia dekoracji medalami Igrzysk Lekarskich odbędzie w ośrodku COS w Zakopanem przy ul B.Czecha 5, o godz.19.30 w dniu 09.09.2022r.(piątek)
13.Komitet Turnieju (A.Czekierdowski, PLKG i M.Kozłowski, Toya GC) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia po podaniu przyczyn. Kontakt: A.Czekierdowski: +48-606-118-922

Turniej Golfowy Gry Parami XIX Igrzysk Lekarskich Zakopane 2022

                                                                      Regulamin

 1. Format: Turniej parami dla lekarzy, ich rodzin i osób zaproszonych rozgrywany na 18 dołkach  pola golfowego „Black Stork GC” w Velka Lomnica na Słowacji w dniu 09.09.2021r. (piątek) od godz.9.30.
 • Format turnieju-strokeplay netto z ¾ hcp pary graczy. Każdy gracz gra swoją piłką, liczy się lepszy na całym dołku wynik brutto gracza z danej pary. Wynik ten wpisywany jest do karty. Hcp drużyny liczony zostanie w następujący sposób (¾ *HCP dokładny gracz 1+¾ *HCP dokładny gracz 2):2 – z tej wartości odczytujemy hcp gry danej pary –przy czym przed obliczeniem ¾ hcp wyniki indywidualnego dla gracza hcp=>0,5 zaokrąglane są w górę, <0,5-w dół.
 • Końcowy wynik netto pary graczy to wynik brutto drużyny zapisany w karcie minus hcp gry tej pary.
 • Każdy dołek rozpoczynany jest z żółtych tee, kobiety i juniorzy do lat 12 mogą grać z czerwonych tee.
 1. Warunki uczestnictwa i opłaty:
2.1  Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn.
 • Obowiązuje aktualna karta handicapowa PZGolf na 2022r. Zawodnicy bez aktualnej karty hcp, startują z hcp =0.
 • Zgłoszenia wpłynąć powinny do dnia 09.2022r do godz. 16-tej przez sms telefon lub email do Komitetu Turnieju : a.czekierdowski@gmail.com telefonicznie: +48- 606-118-922. Opłata wpisowa ( w tym green fee)  wynosi  50 euro od osoby (płatne  w recepcji pola) i obejmuje także udział w rozdaniu nagród po turnieju.
 1. Reguły gry: Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of  St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Golfowego „Black Stork”
 2. Piłki.Piłki używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews. Czas na szukanie piłki – maksimum 3 minuty. Zawodnik ma prawo do uwolnienia bez kary dla wbitej piłki na fairway-u i w roughie („wbita” oznacza, że część piłki jest poniżej poziomu ziemi). Jeżeli piłka zostanie zagubiona, a gracz nie zagrał wcześniej piłki prowizorycznej można zastosować dropowanie z dwoma punktami kary dla drugiej piłki. Dropowanie powinno być wtedy wykonane na fairwayu na wysokości prawdopodobnego miejsca zagubienia piłki (reguła E5). W sytuacjach wątpliwych można zagrać dwoma piłkami (format stroke play) oznaczyć która jest piłką nr 1, a która piłką nr 2 i po skończeniu rundy poinformować o tym komitet w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwych sytuacji.
 3. Wyniki remisowe: W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszych trzech miejscach wygrywa para, która posiada niższy (liczbowo) hcp gry, w przypadku identycznego hcp, o kolejności decyduje wynik pary, która uzyskała niższy wynik  kolejno na ostatnich 9, potem na 6, potem na 3 dołkach. W przypadku dalszego remisu decyduje losowanie.
 4. Nagrody: Puchary w turnieju open dla 3 pierwszych par, ponadto w konkurencji „lekarskiej” medale Mistrzostw Polski Lekarzy dla 3 pierwszych par.
 5. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry:
 • Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) są dwa uderzenia karne.
 • Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of by R&A Rules Limited. Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Powrót do gry: dwa krótkie sygnały syreny.
 • Rozpoczęcie zawodów o godz.9.30. Czasy startowe i dołki dla par rozpoczynających grę zostaną podane na 20 min przed zawodami.
 1. Opóźnianie gry, tempo gry:
9.1 Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. W szczególności zawodnik uderzający piłkę jako pierwszy na dołku ma 45 sek. na rozpoczęcie gry, każdy następny ma po 40 sekund na wprowadzenie piłki do gry. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja pary za trzecie wykroczenie.
 1. Wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii rozdania nagród, która nastąpi 30 min po zakończeniu gry przz ostatnią grupę na tarasie klubu Black Stork. Ceremonia wręczenia medali w konkurencji „lekarskiej” Igrzysk odbędzie się w namiocie obok COS Zakopane, ul.B.Czecha 5 i planowana jest w piątek 10.09.2021r.o godz.19.30.
 2. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia po uprzednim podaniu przyczyn.
Komitet turnieju golfowego par XIX  Igrzysk Lekarskich Zakopane 2022 A.Czekierdowski (PLKG), M.Kozłowski (Toya GC)  

Brak możliwości komentowania