Regulamin

Regulamin Igrzysk Lekarskich

1. w zawodach mogą wziąć udział:

  • uczestnicy – tj lekarze medycyny lub lekarze dentyści
  • osoby towarzyszące – tj członkowie rodzin lekarzy powyżej 15roku życia lub goście dopuszczeni przez organizatora
  • dzieci – tj dzieci lekarzy mające poniżej 15 roku życia.

2. osoby biorące udział w zawodach zobowiązane są do:

  • wniesienia opłaty wpisowej,
  • wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
  • przedstawienia podczas trwania Igrzysk, na prośbę organizatora, prawa wykonywania zawodu, lub dyplomu lekarza (dopuszczalna kopia)

3. uczestnicy zawodów mogą brać udział w dowolnie wybranych przez siebie konkurencjach sportowych, wybranych w formularzu zgłoszeniowym; w przypadku konkurencji rozgrywanych w tym samym czasie wybór należy do uczestnika, organizator nie przesuwa godzin rozgrywania konkurencji z tego powodu

4. przebieg poszczególnych konkurencji odbywa się na podstawie osobnych regulaminów.

5. jeżeli konkurencje rozgrywane są w grupach wiekowych to poszczególne kategorie wiekowe oznaczają: A do 35rż, B 35-45rż, C45-55rż, D 55-65rż, E – powyżej 65rż; jeżeli w kategorii wiekowej jest tylko jeden zawodnik – startuje z kategorią niższą, w przypadku kat. A – wyższą

6. o przynależności do kategorii wiekowej decyduje stan na dzień rozgrywania zawodów.

7. w zawodach może wziąć udział jedynie osoba znajdująca się na liście startowej

8. uczestnicy mają prawo do bezpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych, wstępu na wszystkie zawody oraz imprezy towarzyszące

9. osoby towarzyszące lub dzieci mogą być zarejestrowane jedynie wspólnie z uczestnikiem.

10. osoby towarzyszące oraz dzieci mogą brać udział w konkurencjach w których ich udział przewidują poszczególne regulaminy konkurencji.

11. osoby towarzyszące oraz dzieci mają prawo do wstępu na wszystkie zawody oraz imprezy towarzyszące.

12. zawody mają charakter zamknięty, wstęp na zawody oraz imprezy towarzyszące jedynie na podstawie identyfikatora.

13. organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; uczestnicy zawodów w ramach opłaty wpisowej nie mają dodatkowych ubezpieczeń.

Zasady przyznawania medali

Uczestnicy:

W konkurencjach: tenisowych, squashu, badmintonie – jeżeli w kategorii wiekowej występuje conajmniej 2 zawodników – medale przyznawane są normalnie, jeżeli startuje tylko 1 zawodnik rozgrywa zawody z kategorią młodszą (w gr.A starszą). W pozostałych konkurencjach na podstawie uzyskanego wyniku.

OT:

Nie ma kategorii wiekowych. Jeżeli w jednej płci jest co najmniej 2 startujących – medale przyznawane są normalnie, jeżeli mniej OT klasyfikowani są wspólnie

Dzieci:

dzieci startują razem, kategorie wiekowe to: do 2/ 4 / 6 / 9 / 12 / do 15 lat, bez podziału na płeć, poza tym zasady jak uczestnicy

Dekoracje medalowe:

Dekorowani są jednoczasowo wszyscy medaliści danej konkurencji z podziałem na płeć (np 100m bieg: na podium zaproszeni są medaliści (wszystkie kategorie wiekowe) wśród pań a następnie wśród panów.

Brak możliwości komentowania