Regulamin

Regulamin Igrzysk Lekarskich

1. w zawodach mogą wziąć udział:

  • uczestnicy – tj lekarze medycyny lub lekarze dentyści
  • osoby towarzyszące startujące – tj członkowie rodzin lekarzy powyżej 12.roku życia lub goście dopuszczeni przez organizatora
  • studenci medycyny
  • dzieci – tj dzieci lekarzy mające poniżej 12. roku życia.

2. osoby biorące udział w zawodach zobowiązane są do:

  • wniesienia opłaty wpisowej,
  • wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
  • przedstawienia podczas trwania Igrzysk, na prośbę organizatora, prawa wykonywania zawodu, lub dyplomu lekarza, legitymacji studenckiej (dopuszczalna kopia)

3. uczestnicy zawodów mogą brać udział w dowolnych konkurencjach sportowych, wybranych w formularzu zgłoszeniowym; w przypadku konkurencji rozgrywanych w tym samym czasie wybór należy do uczestnika, organizator nie przesuwa godzin rozgrywania konkurencji z tego powodu

4. przebieg poszczególnych konkurencji odbywa się na podstawie osobnych regulaminów zamieszczonych na stronach dyscyplin na www.igrzyskalekarskie.org

5. jeżeli konkurencje rozgrywane są w grupach wiekowych to poszczególne kategorie wiekowe oznaczają: A do 35rż, B 35-45rż, C45-55rż, D 55-65rż, E – powyżej 65-70rż, F – powyżej 70rż; jeżeli w kategorii wiekowej jest tylko jeden zawodnik – startuje z kategorią niższą, w przypadku kat. A – wyższą

5a.osoby towarzyszące oraz studenci startują bez kategorii wiekowych, w wybranych konkurencjach, z wyjątkiem gier zespołowych,

6. o przynależności do kategorii wiekowej decyduje stan na dzień rozgrywania zawodów.

7. w zawodach może wziąć udział jedynie osoba znajdująca się na liście startowej

8. uczestnicy mają prawo do bezpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych, wstępu na wszystkie zawody oraz imprezy towarzyszące

9. osoby towarzyszące i dzieci mogą być zarejestrowane jedynie wspólnie z uczestnikiem.

10. osoby towarzyszące oraz dzieci mogą brać udział w konkurencjach w których ich udział przewidują poszczególne regulaminy konkurencji.

11. osoby towarzyszące oraz dzieci mają prawo do wstępu na wszystkie zawody oraz imprezy towarzyszące.

12. organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; uczestnicy zawodów w ramach opłaty wpisowej nie mają dodatkowych ubezpieczeń.

Zasady przyznawania medali

Uczestnicy:

W konkurencjach: tenisowych, squashu, badmintonie – jeżeli w kategorii wiekowej występuje co najmniej 2 zawodników – medale przyznawane są normalnie, jeżeli startuje tylko 1 zawodnik rozgrywa zawody z kategorią młodszą (w gr.A starszą). W pozostałych konkurencjach na podstawie uzyskanego wyniku.

Dzieci:

dzieci startują razem, kategorie wiekowe to: do 2/ 4 / 6 / 9 / 12  lat, z podziałem na płeć, poza tym zasady jak uczestnicy

Dekoracje medalowe:

Dekorowani są jednoczasowo wszyscy medaliści danej konkurencji z podziałem na płeć, na podium zaproszeni są medaliści, wszystkie kategorie wiekowe, wśród pań a następnie wśród panów.

Brak możliwości komentowania