Aktualności

 20. Igrzyska Lekarskie Zakopane COS 6-9. 09.2023.

*

Program oraz zgłoszenia już na stronie

wydarzenia towarzyszące niebawem

*

administrator strony

rudirj@wp.pl

*