Dzieci

  • w Igrzyskach Lekarskich mogą brać udział dzieci lekarzy, do lat 15
  • w konkurencjach:
  • bieg 60m
  • rzut piłeczką palantową
  • skok w dal
  • kategorie wiekowe to:
  • do 2 lat, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-15
  • zgłoszenia dzieci dokonuje się w biurze zawodów (hotel COS) najpóźniej dzień przed konkurencją
  • start dzieci jest bezpłatny
  • Uwaga! dziecko powyżej 15rż startuje jako osoba towarzysząca i wymaga takiego zgłoszenia

Brak możliwości komentowania