Dzieci

 • w Igrzyskach Lekarskich mogą brać udział dzieci lekarzy, do lat 15
 • w konkurencjach:
 • bieg 60m
 • rzut piłeczką palantową
 • skok w dal
 • pływanie 25m + sztafety rodzinne
 • kategorie:
 • dziewczynki / chłopcy
 • do 2 lat, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-15
 • zgłoszenia dzieci dokonuje się w biurze zawodów (hotel COS) najpóźniej dzień przed konkurencją
 • start dzieci jest bezpłatny
 • Uwaga! dziecko powyżej 15rż startuje jako osoba towarzysząca i wymaga takiego zgłoszenia

Brak możliwości komentowania