Tenis ziemny

  • panie, panowie, OT
  • single : ABCDEF
  • jeżeli w kategorii jest jedna osoba przechodzi do młodszej
  • deble -45/60/+60
  • miksty open
  • OT mogą grać w deblach pań i mikstach (jedna osoba w parze musi być lekarzem)
  • kategorię w deblu wyznacza wiek młodszego z graczy
Uczestnicy Turnieju tenisa ziemnego mają obowiązek stawić się na korcie w czwartek  o 9.00 a następnie o czasie wyznaczonego przez organizatora meczu

Brak możliwości komentowania