Trójbój siłowy

  • M/K, kategorie wiekowe +/- 45
  • osoby towarzyszące,
  • termin: piątek 8.09. godz. 21-24
  • miejsce: siłownia COS

Regulamin:

Trójbój siłowy składa się z 3 konkurencji:

  1. Przysiadu,
  2. Wyciskania leżąc,
  3. Martwego ciągu.

W każdej z tych konkurencji zawodnik ma trzy podejścia, Najlepszy uzyskany przez zawodnika wynik w kg z każdej z trzech konkurencji jest sumowany, a suma mnożona przez odpowiedni współczynnik z tzw. skali Wilksa. Otrzymuje się wynik w trójboju w punktach. Współczynniki w skali Wilksa są odpowiednio większe dla lżejszych zawodników, co umożliwia rywalizację wszystkich zawodników bez podziału na kategorie wagowe.

Kategorie wiekowe w przypadku Igrzysk lekarskich są dwie: 1. poniżej 45 lat oraz 2. powyżej 45 lat. Wygrywa ten zawodnik, który w swojej kategorii wiekowej zdobył najwięcej punktów w trójboju. Niezaliczenie żadnego ciężaru w jakiejkolwiek konkurencji jest równoważne z dyskwalifikacją zawodnika. W każdej z trzech konkurencji, bój (dźwiganie ciężaru) można rozpocząć dopiero po sygnale (słownym i chorągiewka) sędziego głównego. Tak samo z odłożeniem ciężaru na stojak. Zawodnicy w trakcie boju asekurowani są przez pozostałych sędziów. Zawodnicy startują w kolejności od najmniejszego do największego zgłoszonego ciężaru. Na Igrzyskach Lekarskich sędziowie przed każdą konkurencją udzielają krótkiej informacji na temat regulaminu.

Brak możliwości komentowania